top of page

Enquête Short Stay Velsen

Corporatiekracht is initiatiefnemer om een logiesgebouw te realiseren in Velsen-Noord voor de huisvesting van 192 arbeidsmigranten. Met deze enquête willen wij de meningen peilen in aanloop naar een participatiebijeenkomst op woensdagavond 2 maart 2022.

Wilt u meedoen met deze enquête? Vul dan de vragenlijst zo compleet mogelijk in en stuur deze uiterlijk maandag 28 februari in. Bij de antwoorden is ruimte om een toelichting te geven.

arrow&v
arrow&v
arrow&v
Wilt u deelnemen aan de participatiebijeenkomst op woensdagavond 2 maart om 19.30 uur?

NB: wij gebruiken deze gegevens alleen voor de communicatie over de participatie. Daarna verwijderen wij deze gegevens uit ons systeem.

Geef hier uw mening

Industriële topregio IJmond

 

Velsen-Noord heeft 575 bedrijfsvestigingen en is belangrijk voor de werkgelegenheid. De industrie is goed voor ruim 16.000 banen in de IJmond. De beschikbaarheid van geschikt technisch personeel is echter een structureel probleem. Buitenlandse arbeidskrachten zijn daarom welkom en hard nodig voor de regionale economie. Deze tijdelijke medewerkers worden via uitzendbureaus ingehuurd. Het huisvesten van arbeidsmigranten roept al jaren discussie op. Zo worden er woningen (soms illegaal) onttrokken aan de markt voor woningzoekenden. En arbeidsmigranten worden vaak met te grote aantallen gehuisvest in te kleine (soms onveilige) woningen.

1 Veilige en comfortabele huisvesting?

Bent u van mening dat er in Velsen-Noord voldoende veilige en comfortabele huisvesting beschikbaar is voor arbeidsmigranten?

De leefbaarheid in Velsen-Noord

Ook in Velsen-Noord worden er woningen (onder)verhuurd voor arbeidsmigranten. Uit een enquête (2019) blijkt dat bewoners van Velsen-Noord hiervan overlast ervaren. Bijvoorbeeld door andere levensstijlen, andere kook/eetgewoontes en bedrijfsbussen in de straat.

 

Mensen die kort in de wijk wonen hebben vaak weinig binding met de buren en voelen zich minder verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Doordat tijdelijke bewoners de Nederlandse taal niet spreken is het moeilijk om klachten aan hen kenbaar te maken.

 

​2 Overlast in de wijk?

Bent u van mening dat het (onder)verhuren van particuliere woningen aan arbeidsmigranten overlast veroorzaakt in Velsen-Noord?

Logiesgebouw voor tijdelijke arbeidskrachten

 

Gemeenten maken steeds vaker degelijke huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk. Bijvoorbeeld met woonunits op het terrein van een werkgever en logiesgebouwen buiten de woonwijken. Dit om overlast in de wijken te verminderen en bestaande woningen vrij te krijgen voor reguliere woningzoekenden. Maar vooral om arbeidsmigranten veilig, comfortabel en dichtbij hun werk te huisvesten.

 

Logiesgebouwen worden dag en nacht beheerd door een beheerdersteam dat altijd in het gebouw aanwezig is. De beheerder is aanspreekbaar en voorkomt overlast door mensen aan te spreken op hun gedrag. Corporatiekracht wil in Velsen-Noord een logiesgebouw realiseren met voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Bij andere gemeenten blijkt dat dergelijke huisvesting door zowel de inwoners als de tijdelijke bewoners erg wordt gewaardeerd.

3 Logiesgebouw als oplossing?

Bent u van mening dat de realisatie van een comfortabel en veilig logiesgebouw in Velsen-Noord kan bijdragen aan betere en structurele huisvesting van arbeidsmigranten?

Meerdere logiesgebouwen in Velsen

 

Er zijn plannen voor drie logiesgebouwen bij de haven van IJmuiden en voor één logiesgebouw in Velsen-Noord. De plek die we op het oog hebben ligt bij de Concordiastraat op Bedrijventerrein de Grote Hout in Velsen-Noord. Het bestemmingsplan biedt een mogelijk om te bouwen. Om hier een logiesgebouw te realiseren moeten nog verschillende stappen worden genomen.

 

Het terrein van het logiesgebouw wordt groen ingericht. Tussen het logiesgebouw en de woningen in de van Gelderbuurt blijft een buffer van groene beplanting bestaan. Een deel van de bestaande bomen zal verdwijnen. Hier worden nieuwe bomen voor geplant.

4 Logiesgebouw in Velsen-Noord?

Bent u voorstander van het realiseren van het logiesgebouw aan de Concordiastraat op Bedrijventerrein de Grote Hout in Velsen-Noord?

Professioneel beheer door Netbewoond

 

Het logiesgebouw wordt door Netbewoond verhuurd aan uitzendbureaus die tijdelijke werknemers huisvesten in particuliere woningen in de gemeente Velsen. Zij verhuizen dan naar het logiesgebouw. De gemeente ziet er op toe dat de woningen beschikbaar komen voor reguliere woningzoekenden.

 

Netbewoond is een professionele organisatie die meerdere logiesgebouwen in beheer heeft. Zij verzorgt het onderhoud, de bewaking en de registratie van de in het gebouw verblijvende personen. Ook handhaaft Netbewoond de huisregels qua orde en netheid. Bij eventuele herhaling van overlast wordt de huur van de betreffende bewoner opgezegd.

5 Fijn werken en wonen in Velsen-Noord?

Heeft u er vertrouwen in dat arbeidsmigranten met huisvesting in een modern logiesgebouw en ondersteuning van Netbewoond op een fijne manier kunnen wonen en werken in Velsen-Noord zonder overlast te veroorzaken?

Heeft u nog opmerkingen of suggesties die u belangrijk vindt voor de participatie?

Na het versturen van uw reactie ontvangt u in de mail een overzicht van uw antwoorden.

Wij danken u hartelijk voor uw deelname aan deze enquête.

Bedankt voor de inzending!

Uw gegevens

bottom of page